Digwyddiadau

Mae Cyngor Rhyngffydd Cymru yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau Rhyngffydd mewn lleoliadau ffydd penodol drwy y flwyddyn. Bydd y gyfres hon o ddigwyddiadau bach yn gorffen gyda digwyddiad rhyngffydd mwy yn ystod Wythnos Rhyngffydd ym mis Tachwedd.

Gwahoddir pobl o bob ffydd (a dim) i ymuno â ni yn y digwyddiadau hyn, i ddathlu cyfeillgarwch aml-ffydd ac amlddiwylliannol, a gwerthfawrogiad o’i gilydd.M

Mis Ebrill 21 — 6 to 7:30
Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, Heol-y-Deri, Rhiwbina, Cardiff, CF14 6UH
Dathliad y Pasg — Cerddoriaeth a’r Gair Llafar i bawb ei fwynhau

Mis Mai 12th — 2 to 4
Aro Ling Cardiff, 5 Court Close, Whitchurch, Cardiff, CF14 1JR
Seremoni Dân — i ddathlu Penblwydd y Bwdha.

Mis Mehefin — manylion i’w cadarnhau.
Dahthliad Eid

Mis Gorffennaf
Pentecost

This image has an empty alt attribute; its file name is Taflen-Leaflet-14-10-19_p1-1-724x1024.jpg

M

Mis Hydref — manylion i’w cadarnhau.
Divali Iddewig

Mis Tachwedd — manylion i’w cadarnhau.
Wythnos Rhyngffydd — taith gerdded rhwng canolfannau rhyngffydd, gan gyfrannu at ein cymuned, cynulliad Rhyng-ffydd dathlu