Cysylltiadau

Officers

Nor’dzin Pamo – Cadeirydd Cyngor Rhyngffydd Cymru

Aled Edwards OBE – Ysgrifennydd y Cyngor Rhyngffydd Cymru

Julie Jones – Is-gadeirydd y Cyngor Rhyngffydd Cymru

Saleem Kidwai MBE – Trysorydd y Cyngor Rhyngffydd Cymru

Sasha Perriam – Ysgrifennydd Cofnodion y Cyngor Rhyngffydd Cymru

Representatives (in alphabetical order)

Ahmed Darwish – Muslim Council for Wales

Aled Edwards OBE – Cytûn

Christine Abbas – Bahái Community Wales

David Sheen – Caplaniaeth Prifysgol Caerdydd

George Derek Davies – West Wales Interfaith

Ingrid Wilson – One World Week Trustee and Tŷ Cymunedol Eton Road

James Harris – North Wales Group

Joga Singh – Sikh Community

Julie Jones – Eglwys Jesus Christ Latter Day Saints

Katie McGolgan – Eglwys Jesus Christ Latter Day Saints

Laurence Kahn – Cardiff United Synagogue

Marilyn Priday – Newport Interfaith group and Tŷ Cymunedol Eton Road

Melody Odey – Cardiff United Synagogue

Michael Jarman – Monmouth Interfaith

Naran Patel – Hindu Council of Wales

Nigel John – Caplaniaeth Prifysgol Abertawe

Nor’dzin Pamo – Cyngor Bwdaidd Cymru

Peggy Jackson – Eglwys yng Nghymru

Philip Manghan – Archesgobaeth Caerdydd

Rheinallt A ThomasCyngor Eglwysi Rhyddion Cymru

Saleem Kidwai MBE – Muslim Council for Wales

Sally Thomas – Cytûn / United Reformed Church

Sam Pritchard – Evangelical Alliance Wales

Sasha Perriam – Cytûn

Surinder Channa – Sikh community

Taikyo David Morgans  – Cyngor Bwdaidd Cymru

Vaughan Rees – Caplaniaeth Prifysgol De Cymru

Viv Bartlett – Bahái Community Wales

Wynne Roberts – Caplaniaeth NHS Cymru