Croeso

Mae Cymru yn wlad sydd â thraddodiadau amlddiwylliannol ac aml-ffydd hirsefydlog sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn mewn llawer o gymunedau. Ymgorfforir y cyfeillgarwch a’r parch rhwng y cymunedau hyn gan Gyngor Rhyngffydd Cymru.


Gall digwyddiadau yn y byd ddod â phroblemau a thensiynau i’r wyneb rhwng cymunedau o ddiwylliannau a chrefyddau cymysg. I gydnabod hyn, sefydlodd Llywodraeth Cymru y Fforwm Cymunedau Ffydd i alluogi deialog a chydweithrediad agos rhwng y gwahanol grefyddau yng Nghymru. Mae Cyngor Rhyng-ffydd Cymru yn aelod o’r Fforwm Cymunedau Ffydd.